מדיניות פרטיות

תאריך: 26 במרץ 2019

("אנחנו", "אנו" או "שלנו") מפעילה את אתר themeria.com (להלן "השירות").

דף זה מודיע לך על המדיניות שלנו לגבי איסוף, שימוש וגילוי של נתונים אישיים כאשר אתה משתמש בשירות שלנו ובחירות שקשורות לנתונים אלה.

אנו משתמשים בנתונים שלך כדי לספק ולשפר את השירות. בשימוש בשירות, אתה מסכים לאיסוף המידע ושימוש בו בהתאם למדיניות זו. אלא אם כן הוגדר אחרת במדיניות פרטיות זו, למונחים המשמשים במדיניות פרטיות זו יש את אותן משמעויות כמו בתנאים וההגבלות שלנו, בהתאמה מ- themeria.co.il

הגדרות

 • השירות הוא אתר themeria.co.il המופעל על ידי themeria
 • נתונים אישיים פירוש – נתונים לגבי אדם שיכול להיות מזוהה בעזרת נתונים אלה (או ממידע אחר הנמצאה ברשותנו ו/או שסביר שיגיעה אלינו).
 • נתוני שימוש – נתוני שימוש הם נתונים שנאספים באופן אוטומטי שנוצרו כתוצאה משימוש בשירות או מתשתית השירות עצמה (לדוגמה, משך ביקור בדף).
 • קובצי Cookie הם קבצים המאוחסנים במכשיר שלך (מחשב או מכשיר נייד)
 • מבקר נתונים – פירושו האדם או אישות המשפטית אשר (לבד או במשותף עם אנשים אחרים) קובע את המטרות ואת האופן שבו כל מידע אישי יועבד.
  לצורך מדיניות פרטיות זו, אנו משמשים כבקר נתונים של הנתונים האישיים שלך.
 • מעבד נתונים (או ספק שירות) פירושו כל אדם או או גוף משפטי המעבד את הנתונים מטעם בקר הנתונים. אנו עשויים שימוש בשירותים של ספקי שירות שונים כדי לעבד את הנתונים שלך בצורה יעילה יותר..
 • משתמש הוא כל אדם המשתמש בשירות שלנו והוא נושא נתונים אישיים.

איסוף מידע ושימוש בו

אנו אוספים מספר סוגים שונים של מידע למטרות שונות כדי לספק ולשפר את השירות שלנו.

סוגי נתונים שאנו אוספים

מידע אישי

בעת השימוש בשירות שלנו, אנו יכולים לבקש ממך לספק לנו פרטים אישיים מזהים שניתן להשתמש בהם ליצירת קשר או כדי לזהות אותך ("נתונים אישיים"). מידע המאפשר זיהוי אישי עשוי לכלול, אך אינו מוגבל ל:

 • אימייל
 • שם פרטי שם משפחה
 • Cookies ונתוני שימוש באתר

אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלך כדי ליצור עמך קשר עם ניוזלייטור, חומרי שיווק או קידום מכירות ומידע אחר שעשוי לעניין אותך. אתה יכול לבטל את קבלת כל, או את כל, של הודעות אלה מאיתנו על ידי הקישור לבטל את המנוי לפי ההוראות שיסופקו בכל דוא"ל שנשלח.

שימוש במידע

כמו כן, אנו עשויים לאסוף מידע על אופן הגישה והשימוש בשירות ("נתוני שימוש"). נתוני שימוש אלה עשויים לכלול מידע כגון כתובת פרוטוקול האינטרנט של המחשב שלך (כגון כתובת IP), סוג הדפדפן, גרסת הדפדפן, דפי השירות שלנו שבהם אתה מבקר, השעה והתאריך של הביקור שלך, הזמן המושקע באותם דפים, ייחודיים מזהי מכשיר ונתונים אחרים.

נתוני מעקב & Cookies

אנו משתמשים בקובצי cookie ובטכנולוגיות מעקב דומות כדי לעקוב אחר הפעילות בשירות שלנו ואנו מחזיקים במידע מסוים.

קובצי Cookie הם קבצים עם כמות קטנה של נתונים, אשר עשויים לכלול מזהה ייחודי אנונימי. קובצי Cookie נשלחים לדפדפן שלך מאתר אינטרנט ומאוחסנים במכשיר שלך. טכנולוגיות מעקב אחרות משמשות גם כמשואות, תגים וסקריפטים לאיסוף ולעקוב אחר מידע וכדי לשפר ולנתח את השירות שלנו.

תוכל להורות לדפדפן שלך לסרב לכל קובצי ה- Cookie או לציין מתי קובץ cookie נשלח. עם זאת, אם אינך מקבל קובצי cookie, ייתכן שלא תוכל להשתמש בחלקים של השירות שלנו.

דוגמאות Cookies:

 • Session Cookies. אנו משתמשים בקובצי Cookie להפעלת השירות שלנו.
 • Preference Cookies אנו משתמשים בקובצי Cookie מועדפים כדי לזכור את ההעדפות שלך ואת ההגדרות השונות.
 • Security Cookiesֿ אנו משתמשים בקובצי אבטחה למטרות אבטחה.

שימוש בנתונים

themeria עושה שימוש בנתונים למספר צרכים:

 • כדי לספק ולשמור על השירות שלנו
 • כדי להודיע לך על שינויים בשירות שלנו
 • כדי לאפשר לך להשתמש בתכונות אינטראקטיביות של השירות שלנו כאשר אתה בוחר לעשות זאת
 • תמיכה
 • כדי לאסוף ניתוח או מידע בעל ערך כדי שנוכל לשפר את השירות שלנו
 • כדי לפקח על השימוש בשירות שלנו
 • כדי לזהות, למנוע ולטפל בבעיות טכניות
 • כדי לספק לך חדשות, מבצעים מיוחדים ומידע כללי על מוצרים, שירותים ואירועים אחרים שאנו מציעים, הדומים לאלה שכבר רכשת או שאלת עליהם, אלא אם בחרת שלא לקבל מידע כזה

בסיס משפטי לעיבוד נתונים אישיים לפי תקנה כללית להגנה על נתונים (GDPR)

אם אתה מהאזור הכלכלי האירופי (EEA), הבסיס המשפטי של themeria לאיסוף ושימוש במידע האישי המתואר במדיניות פרטיות זו תלוי בנתונים האישיים שאנו אוספים ובהקשר הספציפי שבו אנו אוספים אותו.

אנו עשויים לעבד את הנתונים האישיים שלך, כי:

 • אנחנו צריכים לעשות איתך חוזה
 • נתת לנו רשות לעשות זאת
 • העיבוד הוא האינטרסים הלגיטימיים שלנו וזה לא דוחה את הזכויות שלך
 • לעיבוד תשלומים
 • לקיים את החוק

שימור נתונים

temeria ישמור את הנתונים האישיים שלך רק כל עוד יש צורך למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. אנו נשמור את הנתונים האישיים שלך ונשתמש בהם במידה הנדרשת כדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו (לדוגמה, אם אנו נדרשים לשמור את הנתונים שלך בהתאם לחוקים הרלוונטיים), לפתור סכסוכים ולאכוף את ההסכמים והמדיניות המשפטיים שלנו.

אנו נשמור גם נתוני שימוש למטרות ניתוח פנימי. נתוני השימוש נשמרים בדרך כלל לתקופות זמן קצרות יותר, למעט כאשר נתונים אלה משמשים לחיזוק האבטחה או לשיפור הפונקציונליות של השירות שלנו, או שאנו מחויבים על פי חוק לשמור נתונים אלה לתקופות ארוכות יותר.

העברת נתונים

המידע שלך, כולל נתונים אישיים, עשוי להיות מועבר ומתוחזק על מחשבים הממוקמים מחוץ למדינה, למחוז, למדינה או לסמכות שיפוטית אחרת שבה חוקי הגנת הנתונים עשויים להיות שונים מאלו של תחום השיפוט שלך.

אם אתה נמצא מחוץ לישראל ובוחר לספק לנו מידע, שים לב שאנו מעבירים את הנתונים, כולל נתונים אישיים, לישראל ולעבד אותה שם.

הסכמתך למדיניות פרטיות זו ואחריה הגשה של מידע זה מייצגת את הסכמתך להעברה זו.

themeria ינקוט את כל הצעדים הנדרשים באופן סביר על מנת להבטיח שהנתונים שלך יטופלו באופן מאובטח ובהתאם למדיניות פרטיות זו ולא יעבור כל מידע אישי שלך לארגון או למדינה, אלא אם קיימים בקרות נאותות, כולל האבטחה של הנתונים שלך ומידע אישי אחר

גילוי נתונים

דרישות משפטיות

themeria עשויה לחשוף את הנתונים האישיים שלך בתום לב האמונה כי פעולה זו נחוצה כדי:

 • כדי לעמוד בהתחייבות משפטית
 • להגן על הזכויות או הרכוש של themeria
 • כדי למנוע או לחקור את העוול האפשרי בקשר לשירות
 • כדי להגן על בטיחותם האישית של המשתמשים בשירות או בציבור
 • כדי להגן מפני אחריות משפטית

אבטחת נתונים

האבטחה של הנתונים שלך חשובה לנו אבל כדי לזכור כי אין שיטה של תקשורת דרך האינטרנט או שיטת אחסון אלקטרוניים שהיא 100% מאובטחת. בעוד אנו שואפים להשתמש באמצעים מקובלים מבחינה מסחרית כדי להגן על הנתונים האישיים שלך, אנחנו לא יכולים להבטיח את הביטחון המוחלט שלה.

זכויות ההגנה על הנתונים שלך בהתאם לתקנה הכללית להגנה על נתונים (GDPR)

אם אתה תושב האזור הכלכלי האירופי (EEA), יש לך זכויות מסוימות להגנה על נתונים. themeria שואפת לנקוט בצעדים סבירים כדי לאפשר לך לתקן, לתקן, למחוק או להגביל את השימוש בנתונים האישיים שלך. אם ברצונך לקבל מידע לגבי הנתונים האישיים שאנו מחזיקים בך ואם ברצונך להסיר אותה מהמערכות שלנו, אנא צרו קשר עמנו.

בנסיבות מסוימות, יש לך את הזכויות להגנה על נתונים:

 • זכות לגשת, לעדכן או למחוק את המידע שיש לנו עליך. כאשר הדבר אפשרי, תוכל לגשת, לעדכן או לבקש למחוק את הנתונים האישיים שלך ישירות בקטע הגדרות החשבון. אם אינך מצליח לבצע פעולות אלה בעצמך, צור איתנו קשר כדי לסייע לך.
 • זכות התיקון. יש לך את הזכות לקבל את המידע שלך לתקן אם מידע זה אינו מדויק או לא שלם.
 • הזכות להתנגד. יש לך זכות להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך.
 • זכות ההגבלה. יש לך את הזכות לבקש מאיתנו להגביל את עיבוד המידע האישי שלך.
 • הזכות לניידות נתונים. יש לך את הזכות להיות מסופק עם עותק של המידע שיש לנו על אותך בפורמט מובנה, המכונה לקריאה נפוץ.
 • הזכות לסגת הסכמה. כמו כן, יש לך את הזכות לבטל את הסכמתך בכל עת שבה תסתמך על הסכמתך לעבד את הפרטים האישיים שלך.

לידיעתך, אנו עשויים לבקש ממך לאמת את זהותך לפני שתגיב לבקשות כאלו.

יש לך זכות להתלונן בפני רשות להגנת נתונים על האוסף והשימוש בנתונים האישיים שלך. לקבלת מידע נוסף, פנה לרשות המקומית להגנת נתונים באזור הכלכלי האירופי (EEA).

ספקי שירות

אנו עשויים להעסיק חברות צד שלישי ואנשים פרטיים כדי להקל על השירות שלנו ("ספקי שירות"), לספק את השירות בשמנו, לבצע שירותים הקשורים לשירות או לסייע לנו בניתוח אופן השימוש בשירות שלנו.

לצדדים שלישיים אלה יש גישה לנתונים האישיים שלך רק כדי לבצע את המשימות האלה בשמנו ומחויבים שלא לגלות או להשתמש בה לכל מטרה אחרת.

אנליטיקס

אנו עשויים להשתמש בשירותי צד שלישי כדי לפקח ולנתח את השימוש בשירות שלנו.

 • Google Analytics הוא שירות לניתוח פעילויות אינטרנט המוצע על ידי Google, אשר עוקב אחר התנועה באתר ומדווח עליו. Google משתמשת בנתונים שנאספו כדי לעקוב אחר השימוש בשירות שלנו ולפקח עליו. נתונים אלה משותפים לשירותי Google אחרים. Google עשויה להשתמש בנתונים שנאספו כדי להתאים ולהתאים אישית את המודעות של רשת הפרסום שלה.
  תוכל לבטל את הצטרפותך לשירות שלך ב- Google Analytics על ידי התקנת התוסף לדפדפן לביטול שליחת מידע ל- Google Analytics. ההרחבה מונעת מ- Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js ו- dc.js) לשתף מידע עם Google Analytics על פעילות הביקורים.לקבלת מידע נוסף על נוהלי הפרטיות של Google, בקר בדף הפרטיות והתנאים של Google:
 • https://policies.google.com/privacy?hl=en

שיווק מחדש

themeria משתמשת בשירותי שיווק מחדש כדי לפרסם באתרי אינטרנט של צד שלישי לאחר ביקורך בשירות שלנו. אנו וספקי צד שלישי שלנו משתמשים בקובצי cookie כדי ליידע, לבצע אופטימיזציה ולשרת מודעות בהתבסס על הביקורים הקודמים שלך בשירות שלנו.

תשלומים

אנו עשויים לספק מוצרים ו / או שירותים בתשלום במסגרת השירות. במקרה זה, אנו משתמשים בשירותים של צד שלישי לעיבוד תשלומים (למשל, מעבדים של תשלומים).

לא נאחסן או נאסוף את פרטי כרטיס התשלום שלך. מידע זה מסופק ישירות למעבדי התשלומים של צד שלישי שהשימוש במידע האישי שלך כפוף למדיניות הפרטיות שלו. מעבדים אלה תשלום לדבוק בסטנדרטים שנקבעו על ידי PCI-DSS כפי המנוהל על ידי PCI Security Standards Council, שהוא מאמץ משותף של מותגים כמו ויזה, מאסטרקארד, אמריקני

אקספרס וגילוי. דרישות PCI-DSS מסייעות להבטיח טיפול מאובטח בפרטי תשלום.

מעבדי התשלום שאנו עובדים איתם הם:

 

קישורים לאתרים אחרים

השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים שאינם מופעלים על ידינו. אם תלחץ על קישור של צד שלישי, תועבר לאתר של צד שלישי זה. אנו ממליצים לך לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר שבו אתה מבקר.

אין לנו כל שליטה על התוכן, מדיניות הפרטיות או הפרקטיקות של אתרים או שירותים של צד שלישי.

פרטיות ילדים

השירות שלנו אינו פונה לאף אחד מתחת לגיל 18 ("ילדים").

אנו לא אוספים ביודעין מידע מזהה אישי מכל אדם מתחת לגיל 18. אם אתה הורה או אפוטרופוס ואתה מודע לכך שהילד שלך סיפק לנו נתונים אישיים, צור איתנו קשר. אם נודע לנו שאספנו נתונים אישיים מילדים ללא אימות הסכמת ההורים, אנו נוקטים צעדים להסרת המידע מהשרתים שלנו.

שינויים במדיניות פרטיות זו

אנו עשויים לעדכן את מדיניות הפרטיות שלנו מעת לעת. אנו נודיע לך על כל שינוי על ידי פרסום מדיניות הפרטיות החדשה בדף זה. אנו נודיע לך באמצעות דוא"ל ו / או הודעה בולטת על השירות שלנו, לפני שהשינוי ייכנס לתוקף ועדכן את "התאריך האפקטיבי" בחלק העליון של מדיניות פרטיות זו. מומלץ לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת עבור כל שינוי. שינויים במדיניות פרטיות זו יעילים כאשר הם מפורסמים בדף זה.

צור קשר

אם יש לך שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו, צור איתנו קשר:

 • הכנסו לאתר: themeria.co,il/contacts